Pomoc w dotarciu na szczepienie – informacja

Rozpoczęła się ogólna akcja Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności do szczepień przystępują osoby starsze oraz przewlekle chore.

Na podstawie porozumienia z dnia 21-go grudnia 2020 roku podpisanego przez Koordynatora programu ds. szczepień – Michała Dworczyka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Andrzeja Bartkowiaka oraz Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Waldemara Pawlaka; Ochotnicze Straże Pożarne wspierać będą program szczepień poprzez m.in. transport pacjentów do punktów szczepień.

Na terenie Gminy Słubice punktem, w którym można będzie poddać się szczepieniu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANUS zlokalizowany, przy ul. Płockiej 46 w Słubicach (09-533 Słubice); Kontakt telefoniczny: 24 277 80 37.

Ponadto uruchomiony został numer gminnej infolinii o szczepieniach przeciw COVID-19 – 24 277 89 30, którzy funkcjonuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 7:30 – 15:30 oraz w czwartki w godzinach 9:00 – 17:00. Dodatkowo dostępna jest również ogólnokrajowa Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numerem 989.

Zgodnie z wytycznymi osoby mające problem z dotarciem do punktu szczepień powinny zgłosić ten fakt do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ośrodek zdrowia). Następnie przy współpracy placówki POZ, samorządu gminnego, za pośrednictwem koordynatora ds. realizacji przewozów, oraz Państwowej Straży Pożarnej, jednostka OSP może zrealizować transport pacjenta.

Transport na szczepienie jest całkowicie bezpłatny. Osoba transportowana przed transportem zostaje poddana badaniu temperatury. W przypadku gdy trzykrotny pomiar wskaże wynik powyżej 38 stopni Celsjusza lub osoba posiada wyraźne oznaki choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) nie może zostać ona przetransportowana do punktu szczepień, a co za tym idzie poddana szczepieniu.

Posiadany przez naszą jednostkę sprzęt umożliwia transport osób na wózkach inwalidzkich oraz pomoc osobom posiadającym znaczne problemy w poruszaniu się. Wszelkie szczegółowe informację można uzyskać pod podanymi numerami telefonów.

NZOZ SANUS w Słubicach – 24 277 80 37

Gminna Infolinia – 24 277 89 30

Infolinia Narodowego Programu Szczepień – 989