Uroczyste wręczenie promes

fot. OSP Gąbin

Pozyskiwanie środków finansowych jest nieodłącznym elementem działalności członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania te nakierowane są na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

6-go września, w Hali sportowej w Łącku odbyło się uroczyste wręczenie promes z programów dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Naszą jednostkę reprezentował Prezes – Druh Marek Tarka, który odebrał symboliczny czek na dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł. W uroczystości udział wzięli m.in. Maciej Małecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Maciej Wąsik – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marek Ryszka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz st. bryg. Adam Dobrosielski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Dotacja przyznana została w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych. W ramach dotacji zrealizowane zostaną zakupy sprzętu za kwotę 16 700,00 zł, z czego 1 700,00 zł stanowić będą środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Pozyskiwanie środków finansowych jest niezbędne w celu poszerzania bazy sprzętowej oraz wymianę uszkodzonego lub wyeksploatowanego sprzętu, co bezpośrednio przekłada się na gotowość bojową i skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Posiadany sprzęt i wyposażenie mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo ratowników, ale również wszystkich, którzy potrzebują pomocy.

fot. OSP Gąbin