Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania posiadanego sprzętu oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowy są jednymi z podstawowych tematów z jakimi na co dzień spotykają się zarządy jednostek OSP oraz przedstawiciele samorządów gminnych.

Dziś, 22-go września, naszą jednostkę odwiedził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik, który przekazał pozytywną informację dotyczącą przyznania dofinansowania na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł, zostanie przekazana naszej jednostce za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej. Jest to kolejne wsparcie po 100 000,00 zł jakie w kwietniu tego roku zostały przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023.

Oficjalna informacja z podpisami Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została przekazana na ręce Prezesa OSP w Słubicach – druha Marka Tarki oraz członka Komisji Rewizyjnej – druha Przemysława Adamowicza.

Po rozstrzygnięciu przetargu wiemy, że kompletny pojazd we wskazanej konfiguracji kosztować będzie 580 000,00 zł. Pozostałe brakujące środki zostały zabezpieczone przez Samorząd Gminy Słubice podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Słubice.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w procedurze przetargowej fabrycznie nowy pojazd ma zostać dostarczony przez wykonawcę najpóźniej do 8-go grudnia 2023 roku. Pojazd posiadać musi kabinę brygadową przystosowaną do przewozu 6 ratowników, napęd 4×4, hak holowniczy, zabudowę kontenerową oraz zbiornik na wodę o pojemności 500l.